יעוץ למנהלים

סביבת עבודה דינמית ושלבי התפתחות הארגון מציבים את ההנהלה ומנהליה מול אתגרים רבים.
ניהול הינו מקצוע שחשוב ללמוד אותו, לשפרו ולהעשיר את בסיס הידע שלו.
יצירת שכבת מנהלים איכותית בארגון הינה משימת על. דרישות תפקיד המנהל הן ברמה המקצועית והן ברמה הניהולית מורכבות. ממשקי עבודה רבים, ציפיות גבוהות וריבוי משימות מעלים דילמות רבות וקונפליקטים אשר יש לתת להם מענה ארגוני ולייצר תהליכים אשר יסייעו למנהלים להתמודד בהצלחה עם תפקידם ובכך לשפר את ביצועיהם.

פונקציית משאבי אנוש צריכה להבין וללמוד את הסוגיות וצרכי המנהלים ולתת מענה אפקטיבי.

הנהלה מהווה מודל וסמכות משפיעה על הארגון. פיתוח הנהלה הינו תהליך קריטי ובבסיסו הגדרת חזון, אסטרטגיה וערכים. הבסיס המשותף להצלחת תהליכי הייעוץ והפיתוח בארגון היא בניית מערכת אמון ודיאלוג אמיתי בין ההנהלה ומנהליה לפונקצית משאבי אנוש. חיבור זה הינו המניע לפעולה ועל פונקצית משאבי אנוש לשים לנגד עיניה מטרה זו אשר בלעדיה אין תוקף לעשייתה.
לכן יש חשיבות מכרעת לטיב התקשורת והדיאלוג שבין משאבי אנוש וההנהלה.
פונקצית משאבי אנוש צריכה להוות חלק משותפות עסקית המסייעת להצלחת הארגון. ליווי משאבי אנוש את ההנהלה הבכירה בתהליכי קבלת החלטות אסטרטגיות וכן מעורבותה בתהליכי שינוי היא משמעותית להצלחת הארגון ועמידה ביעדיו.
 
 צור קשר