מדיניות שכר והטבות

מדיניות שכר והטבות כוללת את כל תוכניות התגמול המוחשי הקיימות בארגון. הן אלו הנדרשות על פי חוק והן אלו שהארגון בחר ליישמן. תפקידה של מדיניות שכר והטבות לתמוך בביצועי הארגון לאורך זמן. 
משאבי אנוש כחלק מתפקידיה מסייעת בעיצוב מדיניות התגמול, בנייה ותפעול תוכניות התגמול.
בבחינת התהליכים הפסיכולוגיים רגשיים העומדים מאחורי תוכניות אלו יש להבין את תפיסת ההוגנות. תחושת ההוגנות נחלקת לשניים:
• הוגנות מול השקעה
• הוגנות מול אחרים
השפעתה של תחושת ותפיסת ההוגנות על הארגון באה לידי ביטוי במידת שביעת רצון עובדים, תחלופה ומוטיבציה. לכן יש חשיבות רבה במעורבות מחלקת משאבי אנוש בייעוץ ובניית תוכניות שכר ותגמולים.
  ייעוץ בתחום זה להנהלת הארגון יתמקד במתן כלים ושיטות בנושאי :
•  מבנה שכר
•  בונוסים
•  תוכניות תגמול מנהלים
•  דיני עבודה

  במימדים הרגשיים של השכר :
• שיקוף "קולות השטח"
• סקרי שביעות רצון
• תוכניות שימור עובדים
• בניית תוכניות לתגמול ש"אינו מוחשי" הקשורות להוקרה והערכה.