ניהול תהליכי עזיבה בארגון

תהליך עזיבה הינו חלק בלתי נפרד ממחזור חיי העובד (במרבית המקרים) בארגונים השונים. על הארגון להבין כי עליו לנהל תהליך זה בצורה אשר תתרום למימוש מטרותיו מחד, ומאידך, יהווה הזדמנות עבור עובדיו לניהול נכון של הקריירה.
ניהול אפקטיבי של תהליכי עזיבה ישפיע על משתנים ארגוניים כמו:
• מחוייבות עובדים – ידעו שיש מי שידאג להם גם כשהם יעזבו
• מוטיבציה- השפעה ברורה על תוצרי העבודה
• יעילות
• מינוף עסקי הארגון
תהליכי עזיבה מחוברים לתרבות הארגונית ודורשים מעורבות והתגייסות של כל מנהלי הארגון.
ישנן דרכים רבות לניהול תהליכי עזיבה ועל מחלקת משאבי אנוש לבנותם מותאמים לרוח הארגון וערכיו.
תהליך זה מחובר לתהליכי פיתוח קריירה. אם נסתכל על תהליך עזיבה כמסלול קריירה ונלווה את העובד במסלול זה נוכל לייצר תהליך חיובי ופורה לשני הצדדים.
מניסיוני האישי חשיבה דרך זווית ראיה זו תאפשר למחלקת משאבי אנוש לייצר כלים יצירתיים ולרתום את הארגון לטיפול בסוגיה משמעותית זו.