תקשורת פנים ארגונית

בארגונים גדולים זרימת מידע הינה משמעותית ביותר, ניהול התקשורת הופך להיות מטרה ארגונית במפני עצמה. סוגיות הקשורות לחוסר בתקשורת פנים ארגונית יוצרות פערים בין ממשקים, תסכול של עובדים, חוסר אחידות במסרים של ההנהלה וכיוצא באלו.
בבסיס הערכים של תקשורת פנים ארגונית מנוהלת נמצאים ערכי השקיפות, שיתוף אשר משפיעים על תחושת השייכות והלכידות, הנעה ומוטיבציה ומיצוב הארגון פנימה והחוצה.
מטרות התקשורת הפנים ארגונית
1.חיזוק מוניטין הארגון בעיני העובדים
2.מיתוג הארגון בעיני העובדים
3.שימור עובדים באמצעות הגברת תחושת השייכות
4.העלאת גאוות יחידה
כחלק מהתמודדות הארגון עם ניהול תהליכים אלו יש חשיבות לפונקציה ניהולית אשר תרכז את הפעילות. מתוך ניסיוני תפקיד זה יכול להיות חלק מתפקידי מנהלת משאבי אנוש או כפונקציה בפני עצמה לה ממשק משמעותי עם ה-HR  
משימות מנהל תקשורת הפנים ארגונית
1.יצירת שפה ארגונית ברורה ומשותפת ושיפור יכולת העברת המסרים על ידי ובניית סל הכלים אפקטיבי.
2.העלאת מודעות בארגון לחשיבות התקשורת הפנים ארגונית.
3.יצירת פלטפורמה לדיאלוג (דו-כיווני) בין ההנהלה לעובדים.

כלים ארגוניים לדוגמא:
מסרים מהמנכ"ל
עיתון ארגוני
ועדות משרדיות
שקיפות לעובדים מפרסומים בעתונות
מיתוג פנימי- כוסות, ניירות, עטים וכו'
שימוש בטכנולוגיה קיימת, כדוגמת שומרי מסך או פיתוח טכנולוגי כדוגמת פורטל ארגוני
שימוש ברשתות חברתיות

מדדים
חשוב לא פחות מניהול התקשורת  לבחון גם את האפקטיביות שלה. מדדים יקבעו במסגרת תהליך גיבוש עקרונות העבודה והיישום .