פיתוח ארגוני

כאשת משאבי אנוש אשר צמחה בפירמה מתפתחת ומתרחבת נדרשת ממני יכולת ראיה מערכתית, גמישות מול שינויים ויצירתיות. כל אלו הן בבסיסו של תחום פיתוח ארגוני אשר מאפשר לארגון לייצר תהליכים חדשים, להטמיע כלים חדשים ולהתמודד עם הסוגיות המשתנות אשר מלוות את התפתחותו.

תהליכי פיתוח ארגוני מונעים מארגון לקפוא על שמריו ומסייעים לו להתקדם ולהשיג את היעדים העסקיים שהגדיר לעצמו.
אין ספק שתחום זה הוא הכרחי, אך גם אינו פשוט במסריו לארגון ולכן התפקיד של אנשי משאבי אנוש להעביר מסרים ולרתום את הנהלת הארגון להשקעה הנדרשת בתהליכים אלו.
כל תהליכי פיתוח ארגוני מתחילים בתהליך אבחון אשר מגדיר את הצרכים ומהווה בסיס לכלים אשר יישומו לאחר מכן במסגרת תוכנית הפיתוח הארגונית.

במסגרת עבודתי פיתחתי והטמעתי מגוון תהליכים וכלים לפיתוח ארגוני כדוגמת:
1. כתיבת נהלי משאבי אנוש ובניית פורטל פנים ארגוני
2. בחינת מבנה ארגוני וליווי מיזוגים ופיצולים פנים ארגוניים
3. ליווי וייעוץ בתהליכי בניית צוותים והנהלות
4. פיתוח תהליכי משוב וטפסי הערכת ביצועים
5. יישום תהליכי משוב מלמטה למעלה – הטמעת מערכת ממוחשבת המנהלת תהליכי משוב של עובדים על מנהלים וביצוע שיחות פיתוח אישי לכל מנהל לאור תוצאות המשוב.
6. יעוץ אישי למנהלים
7. פיתוח תהליכי חניכה חוצי ארגון – פיתוח כלים לחיזוק הקשר בין מנהלים ועובדים, שימור עובדים ומיצוב דרגת מנהל
8. ניהול תהליכי קריירה ובניית תשתיות לניידות פנים ארגונית
9. ניהול סקר אקלים ארגוני שנתי - העברת הסקר וניתוחו, תקשור תוצאותיו והמסקנות העולות ממנו ובסופו קבלת החלטות על תהליכים נדרשים.
10. בניית וועדות ארגוניות בשיתוף עובדים ומנהלים
11. מינוף כלי הקשבה
12. הקמת פורום העצמת נשים – פורום המעניק הזדמנות לחיזוק ושימור ההון האנושי הנשי בפירמה
13. בניית מרכז השמה לבוגרים - שימור קשר עם בוגרים וסיוע בהמשך פיתוח הקריירה גם מחוץ לפירמה
14. פיתוח מנהלים ומנהיגות- אבחון, בנייה ויישום של סדנאות למיומנויות ניהול.

כממשק בלתי נפרד מתחום הפיתוח הארגוני שייך גם תחום ההדרכה המקצועית אשר מהווה כמעיין אקדמיה לעובדים. למערך ההדרכות יש תפקיד חשוב מעבר להשקעה של הארגון בעובדיו :
• מדגיש את ערך המצוינות בארגון
• משפיע על היעילות הארגונית
• משפר את השירות ללקוח והערך המוסף אשר ניתן לו

בניית מערך ההדרכה הינו תהליך המבוסס על אבחון צרכים ארגוני, ומשתנה בהתאם ליעדי הארגון. ארגון לומד חייב להיות עם "האצבע על הדופק" ומחלקת משאבי אנוש מהווה מוניטור לזיהוי
ופונקציה מקצועית שאחראית לפיתוחו ויישום ויישומו של מערך זה.

 צור קשר