תהליכי גיוס

תהליך הגיוס הינו בעל חשיבות עליונה להצלחה מתמשכת של ארגון. מדיניות גיוס תקבע כיצד להבטיח, ככל האפשר, שהארגון יקלוט לשורותיו את האנשים הטובים ביותר עבורו. זהו תהליך עסקי אשר מאפשר לארגון צמיחה והתפתחות. 
כל גיוס מתחיל בזיהוי הצרכים הארגוניים והגדרת התפקידים בו. זהו שלב משמעותי אשר השקעה בו תניב חיסכון עתידי בעלויות לארגון. מקורות גיוס נכונים, תהליכי מיון מקצועיים ותהליכי קליטה ארגוניים יהוו קרש קפיצה לעובד ולארגון.
הפונקציה המגייסת צריכה להיות מחוברת היטב לדופק הארגוני, חייבת  להכיר היטב את התרבות הארגונית ומנהלי העסק, בכדי לדעת לקלוט לשורות הארגון את האנשים המוכשרים ביותר.
אסטרטגית הגיוס מורכבת משני מימדים משמעותיים:
• גיוס כלכלי למשימות בהווה
• גיוס שיאפשר רווח עתידי
עובדים חדשים אמורים לספק את הכישורים הדרושים לארגון בעתיד ולא רק לצמצם פערים או חוסרים בהווה.
מתוך נסיוני לאורך השנים, תוכנית גיוס היא קריטית ולעולם תשלב:
• הערכת צרכי גיוס עתידיים- חיזוי מול יעדים עסקיים
• בחינת היצע וביקוש – היכרות מעמיקה של השוק
• תכנון וביצוע מקצועי ויעיל התומך ביעדים העסקיים.
   
כאמור, תהליך גיוס הינו השלב הראשוני בזיהוי טאלנטים/ ניהול הכישרונות בארגון וככזה יש חשיבות רבה למיומנות של המגייסים בארגון הן של הפונקציה המגייסת והן המנהלים המקצועיים אשר צריכים לדעתי להוות חלק מתהליך זה.
בניית פרופיל וניתוח עיסוק הינם כלים מקצועיים אשר יסייעו בתהליך. חשוב לייצר תשתית ארגונית ולעדכנה בהתאם לשינויים ארגוניים.
תהליכי המיון המתבצעים בארגונים היום מגוונים, ובשוק היום קיימים כלים מתקפים רבים לראיונות עבודה. כמנהלת משאבי אנוש נכון יהיה לי להמליץ על בניית תהליך גיוס בהתאמה לתרבות הארגונית ולתקציב הגיוס. יש חשיבות רבה לעלויות וישנם כלים בעלי תוקף ומהיימנות אשר יכולים להתבצע פנים ארגוני, על ידי אנשי גיוס מקצועיים, ובכך להקטין את עלויות הגיוס.

חשוב לציין כי כל תהליך שיבחר בארגון חייב לעבוד בסטנדרטים שמגדיר החוק. ולמשאבי אנוש אחריות לסייע לארגון לפעול בהתאם.